Etap wczesnego dzieciństwa – umiejętności dziecka

Etap dzieciństwa to faza rozwoju dziecka obejmująca okres od urodzenia do 3 roku życia. Jest to czas fundamentalnych oraz różnorodnych zmian, które zachodzą w każdej sferze funkcjonowania człowieka. To także etap doświadczeń, jakie zachodzą w kontakcie ze światem, który jest podwalinami do tego, aby tworzyły się w przyszłości relacje społeczne.

Rozwój dziecka na etapie wczesnego dzieciństwa

Jest to okres zdecydowanie najbardziej intensywnego rozwoju dziecka i to we wszystkich obszarach równocześnie. Zachodzące zmiany dotyczą między innymi regulacji emocjonalnej, początków samokontroli fizjologicznej, coraz bardziej precyzyjnych ruchów rękoma oraz rozwoju motoryki, rozwoju artykulatorów oraz z komunikowania się, poznawania przedmiotów, a także kontaktu z kulturą oraz światem społecznym. Rozwój poznawczy, jaki zachodzi na etapie dzieciństwa realizowany jest przez oglądanie, lizanie, a także dotykanie wszelkich przedmiotów. Dziecko próbuje również naśladować czynności dorosłych osób oraz innych dzieci, poszukując pretekstu do zabawy. Dziecko w tym okresie bacznie obserwuje otoczenie, a także używa przedmiotów w bardzo specyficzny sposób, nie zawsze zgodnie z ich funkcją. Coraz sprawniejsze są rączki dziecka, umożliwiają trzymanie klocków, piłek oraz wielu innych przedmiotów. Na tym etapie dziecko rozpoczyna także pierwsze próby rysowania kredkami lub innymi przedmiotami.

Doskonalą się także umiejętności lokomocyjne, bieganie, chodzenie, a także próby skakania. Dziecko bacznie obserwuje również rówieśników oraz pozostałe dzieci z otoczenia, usiłując wiernie naśladować ich zachowanie. Jest to także okres, kiedy dzieci próbują samodzielnie jeść.